Osiguravajuća kompanija kasko ima plaćanja

Često postoje situacije kada tokom nesreće krivac nesreće nema CTP politiku. Nakon nesreće ispostavlja se da vlasnik povređenog vozila ima CASCO, a onda počinilac nesreće uzbuđuje, jer će osiguranje isplatiti svu štetu oštećenom.

Osiguravajuća kuća KASKO

Pretpretresni postupak

Godinu ili dva nakon nesreće, inicijator nesreće može dobiti pismo od osiguranjaOsiguravajuća kuća KASKO CASCO, koji je oštećenom isplatio gubitke, uz zahtev za povraćaj troškova. Takav zahtev je nazvan "subrogacija". Značenje "subrogacije" potpada pod regulaciju člana 965 Civilnog zakonika Ruske Federacije i podrazumijeva da osiguravači imaju potpunu osnovu za vraćanje sredstava koja se klijentu plaćaju od osobe odgovorne za nesreću. U pismu pre suđenja, osiguravajuća kuća pruža mogućnost dobrovoljnog plaćanja štete. Iskusni advokat dužnika može da se dogovori o plaćanju rate ili čak smanji iznos duga. Zahtev od strane osiguravača mora biti pravilno izvršen i sadržati kompletan paket potrebnih dokumenata, inače će zahtjev biti nerazuman.

Potrebni dokumenti koje treba osigurati od strane osiguravača:

  • dokument koji pokazuje troškove štete (sertifikat o ispitivanju prevoza sa opisom oštećenja i originalnih fotografija, obračun popravke i platni dokument);
  • dokument kojim se potvrđuje stepen krivice u nesreći (potvrda o incidentu, rješenje o kršenju ili sudski nalog);
  • dokument koji daje pravo na potraživanje (kopija izjave osiguranika o vremenu osiguranog događaja, kopiju TCP vozila, kopiju politike i platni dokument).

Adekvatni osiguravači ne prihvataju nepotrebne parnice, jer je profitabilnije usmeriti vašu pažnju na druge klijente.

Sudski poredak

Osiguravajuća kuća KASKO

Ako je došlo do suda, pre svega, morate obratiti pažnju na tajming. Neophodno je znati da svaki slučaj ima rok za podnošenje zahtjeva za subrogaciju od trenutka nesreće u roku od tri godine. Međutim, čak i ako su se službenici KASKO pozvali na sud kasnije, to ne znači da će im biti odbijena tužba. U većini slučajeva, u odsustvu inicijatora nesreće, sud presude u korist osiguranja.

Takođe pogledajte: Česte kočnice u Mazda 3 MPS

Osiguravajuća kuća KASKO

Da biste iskoristili odredbu zakona u vašu korist, morate to izjaviti pred sudom pre donošenja odluke. Prilikom podnošenja dokumenata sudu, osiguravajuća društva ponekad zahtijevaju naduvani iznos štete. Dužnik u ovom slučaju mora da potvrdi sva dokumenta koja je podnela podnosilac zahteva.

U ovoj situaciji se proveravaju sljedeća podudaranja:

  • Ne pojavljuju se dodatni dijelovi;
  • da li je izvršen popravak koji nije odgovarao šteti;
  • možda je jedan rezervni deo kupio nekoliko puta;
  • Da li cena odgovara stvarnim troškovima delova?

Nadležni stručnjak na sudu lako će osporiti utvrđene nedoslednosti, što će pomoći da se značajno smanji iznos štete.

LEAVE ANSWER