U kojim slučajevima lišiti vozačke dozvole

Vozači znaju da je put pun iznenađenja. Različite situacije nisu uvijek prijatne, za koje će se naknadno morati kazniti. Pored kažnjavanja za kršenje pravila o saobraćaju, trenutno postoji privremena suspenzija suda vozačke dozvole.

U članku će se razmotriti ono što može biti lišeno vozačke dozvole i koliko dugo će zabrana biti važeća. Glavni uslovi ovog pitanja opisani su u Kodeksu administrativnih prekršaja.

Sadržaj

 • 1 Svrha nefinansijske kazne
 • 2 Uslovi privremenog oduzimanja certifikata
  • 2.1 Interval 1-6 meseci
  • 2.2 Interval 6 meseci 1.5 godine
  • 2.3 Interval 1.5-3 godina
 • 3 Otežavajuće okolnosti
 • 4 Otuđivanje dugova
 • 5 Jahanje bez dozvole

Svrha nefinansijske kazne

Mere za suzbijanje prekršioca saobraćajnih pravila su pooštrene. To je zbog želje države da podstakne odgovoran odnos prema ponašanju na putevima. Ovo je zbog činjenice da saobraćajne nesreće ne samo da izazivaju materijalnu štetu, već i da oštete zdravlje i živote građana.

u kojim slučajevima lišava vozačku dozvolu za godinu dana

Nije za sve novčane kazne efikasna mjera, pa su nedavno uvedeni takvi oblici kao obavezni rad i privremeno oduzimanje prava. Za mnoge vozače, takvi faktori su postali odlučni. Istovremeno, konačna odluka o tome u kojim slučajevima je vozačka dozvola lišena ili je uvedena blaža kazna, ako je moguće, ostavi se sudu. Tamo vozač ima priliku da brani svoj slučaj u svakoj situaciji.

Uslovi privremenog oduzimanja identiteta

Zakonski utvrdili određene vremenske intervencije za lišavanje prava. Međutim, za sve slučajeve postoje opšta ograničenja. U regulatornim dokumentima nema perioda kraćeg od 1 meseca za nezakonito postupanje iza volana, a maksimalni period je ograničen na 3 godine. Opcije se takođe razmatraju zbog uskraćivanja dozvole vozila za život.

Interval 1-6 meseci

 1. Od 1 do 3 meseca biće lišeno vožnje bez državnog broja na registriranom automobilu, kao i zbog toga što ne gubi na posebnom automobilu sa natpisima u boji i drugim simbolima na njemu i uključenim svetlosnim signalima.
 2. Od 2 do 4 mjeseca za transport veće robe, koja protiče 10 cm ili više od dozvoljene norme.
 3. Od 3 do 6 meseci tokom zatvaranja ili obilaska zatvorene barijere, kao i tokom drugih signala koji zabranjuju raskrsnicu mreže (semafor, zaposleni u železničkom preduzeću).
 4. Od 4 do 6 meseci biće uskraćeno za ubrzanje za 60-80 km / h. Kršenje prevoza prekomernog tereta specijalnog namjena (promjena rute, tonaža, metrička površina). Odlazak na predstojeću traku. Prevoz robe označenih kao "opasno" bez dozvola.
Takođe pogledajte: Pokrećemo automobil sa potiskačem

u kojima su slučajevi lišeni vozačke dozvole na sudu

Interval 6 meseci 1,5 godine

 1. Od 6 do 12 meseci za vožnju vozila sa ugrađenim svetlosnim uređajima crvene boje ili drugom, boja koja ne odgovara onom koji je utvrđen za rad saobraćajnim propisima.
 2. 12 meseci za ponovljeno kršenje željezničkog prelaza.
 3. Od 1 do 1,5 godine za vožnju, nakon čega je žrtva pretrpjela manju štetu po njegovo zdravlje. Takođe kažnjeni vozači koji su dobrovoljno napustili mesto nesreće, čiji su učesnici bili. Za vozače koji voze automobil sa ilegalno upisanim oznakama automobila operativnih usluga. Vozači koji su ilegalno instalirali svetlosne i zvučne signale, izuzev alarmnog sistema (nelegalna oprema je povučena).

Interval 1.5-3 godina

 1. Od 1,5 do 2 godine za kršenje saobraćajnih pravila, što je rezultiralo povredama zdravlja umjerene težine. Odbijanje da se podvrgne lekarskom pregledu radi kontrole stanja alkoholizma. Upotreba alkoholnih lekova ili narkotičnih supstanci nakon zaustavljanja inspektora automobila i pre sprovođenja lekarskog pregleda. Deprivacija se vrši za vožnju dok je alkoholizirana ili predaje vozilo osobi u ovoj državi. Za podnošenje zvučnih ili svjetlosnih signala nezakonito instalirane odgovarajuće uređaje (uklanjanje svjetla ili audio uređaja).
 2. Razlozi za lišavanje vozačke dozvole za maksimalni period od tri godine jeste taj što je vozač prekršio članove Administrativnog zakona koji propisuju medicinski pregled za prisustvo alkohola i droga u krvi ili su prekršili ili ponovili nesreću sa umerenim povredama.

Otežavajuće okolnosti

Samo sud može to nazvati "krivim" i izreći presudu u našoj zemlji. Međutim, sudske vlasti ne preuzimaju uvek ovu vrstu kazne. Na okolnosti slučaja mogu uticati razne okolnosti, uključujući i one koji će biti u korist optuženog.

šta vam može lišiti vozačke dozvole u Rusiji

Njihova ograničena lista je data u članu 4.2.2 Zakona o upravnim prekršajima. Istovremeno, sudija ima pravo da samostalno odredi neke od okolnosti kao ublažavanje greške.

Lišavanje prava na dugove

Od januara 2016. godine stupile su na snagu male, ali značajne izmjene Zakona o izvršnom postupku. Prema ovim amandmanima, možete izgubiti vozačku dozvolu čak i za potraživanja za djecu. Kada iznos neplaćanja dostigne 10 hiljada rubalja, izvršitelji stupaju u akciju.

zbog onoga što može dugo u Rusiji da liši vozačku dozvolu

Lišavanje prava na dugove

Oni na bilo koji odgovarajući način obaveštavaju adresu o prisutnosti duga. Ovo se radi čak i putem e-pošte. Možete proveriti dug na ovoj liniji na veb lokaciji.

Takođe pogledajte: Kako voziti kutiju u zimi

Neplaćene novčane kazne mogu biti uključene u listu ako njihova ukupna vrijednost takođe prelazi 10 hiljada rubalja. Informacije o njihovom neplaćanju službenika saobraćajne policije prebacuju se u organe FSSP-a 80 dana nakon izvršenja krivičnog dela. Dalje, izvršitelji imaju pravo da suspenduju prava, koje vozač ponekad može saznati i slučajno nakon provere svojih dokumenata na mjestu saobraćajne policije.

za koji mogu preuzeti vozačku dozvolu

Privremeno oduzimanje prava od strane izvršitelja

Osobe sa invaliditetom iz grupa 1 i 2, u kojima je ovo vozilo povezano sa invaliditetom ili zavisnim, su grupe sa invaliditetom 1 i 2, ne spadaju u okvir ovog pravilnika. Takođe, sudski izvršitelji neće oduzeti sertifikat od onih vozača za koje je vozilo jedino i zakonito sredstvo za izdržavanje.

Terminsko oduzimanje završava se nakon otplate duga. Čim sudski službenik prima podatke, sutradan je obavezan da prenese informacije u saobraćajnu policiju o uklanjanju ograničenja. Zapravo, ovaj proces može biti odložen na duži period.

Dugovi za bankarske kredite nisu predmet ovog zakona. Za ostatak ovih dugova, poželjno je postići plan odlaganja ili rata, kako bi se izbjegle ograničenja vožnje.

Ako vlasnik vozila krši zabranu neplaćenih dugova tokom ovog perioda, onda će se Upravnim zakonom vozača kazniti lišavanjem prava na period od 12 mjeseci ili 50 sati obaveznog rada.

Jahanje bez dozvole

Vozač ne može zakonito putovati u vozilu bez važećeg sertifikata sa otvorenim potrebnim kategorijama. Očigledno je jasno i u SDA. Kazna za vožnju bez dozvole za "vozače-lišena" je mnogo teža nego za one koji još nisu imali ovaj dokument. Na kraju krajeva, novopridošli su samo fino.

koje su osnove za oduzimanje vozačke dozvole

Vožnja bez dozvole je kršenje saobraćajnih pravila

Prema zakonu, sudija neće moći više puta lišiti vozača prava za koja nije prošao rok za povlačenje sertifikata. Takođe, ministar Themis nema mogućnost da konfiskovaju prava više od 3 godine. Neki vozači smatraju to olakšanjem i pokušavaju voziti bez dozvole.

Međutim, prema čl. 32.7 h.3 Administrativnog kodeksa odluke koju donosi sudija stupa na snagu od sljedećeg dana kada se završi prethodni. Shodno tome, termin se i dalje sumira i nepravedni vozač podstiče njegovo pravo na ostvarivanje njegovih prava.

LEAVE ANSWER