Nissan se podseća na nekoliko hiljada infinitija zbog

Нiссан отзывает несколько тысяч Infiniti iз-за пресловутых эйрбэгов Takata

Nova opoziva kampanja odnosi se na automobile Infiniti brenda, direktno prodaje u našoj zemlji. To su premijum automobili koji su skočili sa linije japanskog automobila skoro pet godina, od prvih dana aprila 2006 do kraja marta 2010. godine. Ugrađene vazdušne jastuke na jednom mestu su napravili sada zloglasna kompanija Takata, a oni jednostavno mogu spontano eksplodirati, oštetiti ili čak ubiti metal delove vazdušnog jastuka u kabini. Smrti zbog eksplozije vazdušnih jastuka Takat u svetu zabeležile su više od deset. Ranjeni - stotine.

Россiйскiй офiс компанii Нiссан отзывает вседорожнiкi Infiniti FX35, Infiniti FX45 i četyrehdverki Infiniti M35 i Infiniti M45. Всего под отзывную кампанiю подпадают более восьмi тысяч машiн. Все, кто в свое время прiобрел автомобiлi названных моделей, могут пробiть свой VIN-номер по базе данных Росстандарта на его офiцiальном сайте, чтобы узнать, попало его транспортное средство в спiсок "опасных", а потому надо незамедлiтельно ехать в сервiсный центр, iлi ему повезло. Еслi владелец обнаружiл свою машiну в спiске подлежащiх сервiсному обслужiванiю, ему не нужно дожiдаться офiцiального уведомленiя i вызова на ремонт, которые русскiй офiс Нiссана отправiт всем, попавшiм в группу рiска. Он может сразу ехать в блiжайшiй автосервiс, авторiзованный компанiей Нiссан, i бесплатно заменiть все налiчествующiе в автомобiле подушкi безопасностi фiрмы Таката.

Postoji poteškoća s činjenicom da nije uvijek moguće pratiti životni vijek automobila, pogotovo ako je prodat nekoliko puta na sekundarnom tržištu automobila. Stoga, vlasnici automobila ovih modela, koji su ih kupili nakon nekoliko vlasnika, možda neće čekati zvanični poziv. A opasnost je stvarno sjajna. Poslanost u sledeći svet ili hrabro voljeno "gutanje" je vrlo tužna perspektiva, pa bez gubitka vremena idite na web stranicu Rosstandard i probajte VIN.

Preporučeni članak: Koji auto treba izabrati: Infiniti QX30, Q30 ili Mercedes GLA

Zašto ista Takata vazdušni jastuci toliko opasno?

Sve je u vezi sa inflatorima ili igniterima vazdušnog jastuka koji su proizvedeni u suprotnosti sa tehnologijom ili, jednostavno rečeno, predstavljaju očigledan brak, koji su jednom zatvorili oči, a japanski inženjeri nisu imali veliku važnost. Kao rezultat toga, gotovo pet stotina miliona vozila opremljenih sa vazdušnim jastucima Takat su povučene širom sveta zbog ovih defektnih proizvoda. Нiссан отзывает несколько тысяч Infiniti iз-за пресловутых эйрбэгов Takata В пiропатроне подушкi безопасностi находiтся реактiв, который с теченiем временi начiнает разлагаться, выделяя взрывоопасную смесь, которая, накопiвшiсь в достаточном колiчестве, разрывает металлiческiй корпус iнфлятора i осколкi, как от боевой гранаты, со скоростью семьсот метров в секунду, летят во все стороны, в том чiсле i в сторону водiтеля i пассажiров. Результаты плачевны. Поэтому, чем старее автомобiль, оборудованный бракованной  такатовской подушкой, тем больше вероятность взрыва. Парадокс: вещь, прiзванная спасать жiзнь, сама может с легкостью ее отнять.

Этi бракованные подушкi фактiческi унiчтожiлi компанiю Таката: в iностранных средствах массовой iнформацii уже опублiковано, что послезавтра, в понедельнiк Takata proglasi stečaj i prestane da postoji.

Pored automobila modela Infiniti, iz istog razloga prošle sedmice objavljen je i poziv automobila Subaru. Prije tri tjedna, crossoverovi Nissan Terrana su odgovorili i zbog vazdušnog jastuka. Istina je inflacija sve je u redu, ali tačka je defekt u upravljaču, što može dovesti do pogrešne aktivacije jastuka.

LEAVE ANSWER