Kazna za zaustavljanje na pješačkom prelazu

Osnovni uslov za osiguranje sigurnosti korisnika puteva je kompetentno parkiranje ili zaustavljanje na određenim mestima. Sadašnja Pravila puta jasno regulišu dozvoljene zone za ove operacije. Takođe, u pravilima saobraćaja navedena su zabranjena područja u kojima je neprihvatljivo da napuste svoj prevoz.

Međutim, neki vozači ignorišu propise i parkiraju automobile u uslovima nedostatka prostora, čak i na zebri. Zakonodavstvo u takvoj situaciji predviđa strogu kaznu - kaznu za parkiranje na pješačkom prelazu, opisanoj u članu 12.19 Administrativnog prekršajnog zakona.

Sadržaj

  • 1 Uslovi kažnjavanja
  • 2 Odredite dozvoljenu razdaljinu
  • 3 Uspostavljene novčane kazne

Uslovi kažnjavanja

U velikim gradovima, tokom određenih sati, prilično često se pronađe parkiranje na pješačkom prelazu u blizini traženih infrastrukturnih objekata. To uključuje:

  • tržišta urbane odeće;
  • trgovački centri sa malim parkingom;
  • građevinski supermarketi u gradu;
  • sportski objekti tokom takmičenja;
  • mesta za koncerte ili festivale itd.

Međutim, svi vozači namerno ne krše pravila puta. Neki motoristi su ih zaboravili ili ne prave promene u njima. Međutim, neznanje zakona nije izgovor.

koja je kazna za parkiranje na pješačkom prelazu

U važećim saobraćajnim propisima navedeno je da vozač, kada zaustavi, mora obezbediti slobodnu udaljenost do zebre za najmanje 5 m. Osim finansijskih troškova, automobil ima pravo evakuacije, kako ne bi stvorio prepreke.

Odredite dozvoljenu razdaljinu

Iskusni vozači bez ikakvih problema parkiraju na dovoljnoj udaljenosti od "zebre". Ne moraju da napuštaju automobil nakon što zaustave i izmeru svega pomoću trake. Treba zapamtiti da kada se koriste oznake za označavanje zona pešačkog prelaza, mora se iz njih izračunati rastojanje.

Važno je znati da vozačem rizikuju ne samo plaćanje fiksnog iznosa kazne za kršenje, već i plaćanje za usluge vuče, ako uredi parkiranje ili zaustavi automobil bliže od 5 metara od saobraćajnog znaka ili direktno na zebru.

Možete da podignete automobil iz šanse čak i ranije nego da platite pogrešno parkiranje. U saobraćajnoj policiji ili na parkiralištu neće se proveriti isplata kazni za kršenje "zebre". Dovoljno je potvrditi plaćanje za šlep auto, a preostali iznosi ne moraju biti verifikovani u takvoj situaciji. Ali u svakom slučaju, morat ćete platiti, jer inače nećete moći osigurati osiguranje ili proći inspekciju vozila bez otplate.

Takođe pogledajte: Šta raditi u slučaju nesreće, kako riješiti problem sa CTP-om

Uspostavljene novčane kazne

Koliko platiti za kršenje pravila o saobraćaju kada parkiranje na "zebri" uspostavlja Zakon o administrativnim kršenjima Ruske Federacije. 2018. godine, u većini gradova Rusije, kazna je 1000 rubalja.

Međutim, za dva grada od federalnog značaja, zakonodavci su iznosili 3.000 rubalja. Ovo tumačenje podrazumijeva eventualno manevrisanje kazne od policajca.

Militiamenti nemaju razloga da povećaju utvrđene vrijednosti. Takođe, ova kazna neće biti nametnuta vozačima kada se događaj dogodio u suprotnosti sa drugim odredbama propisa.

Izbjegavajte zakonit način plaćanja ili čak određivanje novčane kazne mogu vozači u slučaju kada se dolazak u zonu pešačkog prelaza desio u slučaju kvara vozila ili neuspeha njegovih sistema. U takvoj situaciji, neophodno je preduzeti odgovarajuće mere, uključujući postavljanje upozoravajućeg znaka i pokretanje hitne bande.

LEAVE ANSWER