Prolazak kružnih raskrsnica: saobraćajna pravila

Sadašnja pravila puta pomažu u rešavanju mnogih situacija. Posebno mesto rezervisano je za kružne raskrsnice. Ovakve oblasti su regulisane određenim znacima. Svaki vozač je obavezan da zna kako se ponašati kada napusti kružni tok, pravila za vožnju na kojima su opisana u SDA. Neophodno je da se prsten pravilno upravlja, ali i da ga pravilno ostavite.

Sadržaj

 • 1 Kako odrediti prisustvo specijalnog raskrsnice
 • 2 Zauzeli smo traku na ulazu
 • 3 Okrenite signale
 • 4 Kako voziti pravo napred
 • 5 Administrativna odgovornost za kršenje putovanja

Kako odrediti prisustvo posebnog raskrsnice

Pre, za rastavljanje prolaska kružnih raskrsnica, potrebno je razjasniti šta je to. Takvi dijelovi puta uključuju raskrsnice u obliku ostrva, kretanje na kome se odvijaju isključivo suprotno smeru kazaljke na satu u uslovima naše zemlje. Kružno jahanje se odvija pre nego što vozilo napusti prsten.

Na ringu nije uobičajeno postaviti semafor, ali postoje izuzeci. Putna infrastruktura u takvim situacijama su znaci (informacije, zabrana, prioritet, itd.) I obilježavanje. Vrijedi se informisati o drugim aktivnostima kretanja na ovom segmentu pomoću blagovremenog uključivanja okretnih signala. Ovo je posebno važno kada se obnavlja iz jednog redova u drugi i na kongres.

kako kretati kružne raskrsnice

U saobraćajnoj regulativi koja reguliše odnos korisnika puteva u takvoj situaciji ne postoji posebna tačka. Postoji samo stav 13.9, koji opisuje ulaz u prsten za dvije situacije: da li je to glavni ili sekundarni u odnosu na susedni segment. Glavna ideja klauzule je da se vozni promet oko prstena reguliše pravilima saobraćaja, stoga je prvo potrebno voditi računa o njima.

Važno je! Znak kružnog kretanja često dopunjava obrnuti trougao "Dajte put", u ovom slučaju se utvrđuje prioritet kretanja.

Zauzeli smo traku na ulazu

Pravi manevar počinje pravilnim unosom prstena. Vozači sa malo iskustva izgubljeni su u sličnoj situaciji, a začinjene vozače vodimo starim sovjetskim pravilima, što nije sasvim tačno. Prema ranijim propisima, preporučeno je da uđete u prsten sa levog reda. Često se preporučuje nastavnicima u vozačkim školama da to rade na taj način.

koja su pravila za vožnju

Međutim, prolaz kružne raskrsnice prema novim pravilima ukazuje na drugačije tumačenje. Opisano je u paragrafu 8.5, gde je za lijevo ili desno okretanje, a takođe i zaokret, potrebno zauzeti ekstremni položaj, u skladu sa manevrom strane. Izuzeci uključuju kružne tokove. Shodno tome, u trenutnim uslovima, pravila za vožnju prstena omogućavaju im da uđu sa bilo koje trake.

Važno je! Ako je vozilo došlo na prsten sa desne trake, onda bi trebalo da zauzme desnu stranu puta. Ako je automobil ušao sa leve trake, onda bi trebalo da padne sa unutrašnje strane prstena.

Uvek morate da se setite o pravom izlazu, tako da ako je na krugu nekoliko staza, trebalo bi da odnesete desnu stranu samo ako morate okrenuti najbližem susednom putu. Ukoliko je namijenjen za vožnju drugom cestom, preporučuje se da se vozilo ponovo uredi u drugom lijevoj traci. Kada je kongres dalje, onda bez ikakvih problema zauzmite prisustvo trećeg unutrašnjeg reda. Obično je najslabiji. Onda ćete morati restrukturirati bliže izlazu.

Takođe pogledajte: Šta je drugačije od CASCO OSAGO-a

Okrenite signale

Pravila vožnje kružnih raskrsnica nedovoljno jasno regulišu upotrebu informatičnosti vozača da okreće signale za turn. Neko trepće tačno, neko koristi levo, ali nije uvek moguće pravilno tumačiti takve signale okolnim vozačima.

Kada stignete na prsten, tačnije bi bilo da koristite desni smer okretanja. Zapravo, u ovom slučaju, pravilo preseka. Vozač okrene upravljač udesno, točkovi se okreću u istom pravcu, stoga je neophodno signalizirati u tom pravcu. Kod ponovnog izgradnje na samom prstenu između redova, signali okretanja se koriste u odgovarajućim pravcima.

Nemojte zloupotrebiti prolaz prstena samo na desnoj traci. Bez obzira na to, mnogi novinski vozači uzimaju ovaj deo putovanja, stvarajući neželjene prepreke drugim korisnicima puteva. U vezi sa odabirom pogrešne situacije dolazi do nesreća.

Pravi izlaz na susedni put

Prema utvrđenim pravilima puta, propisano je u str.8.5 da zauzmu ekstremnu poziciju na putu pre nego što se okrene na jednu od strana. Vođeni ovakvim algoritmom, ostavljanje prstena je moguće bez uznemiravanja u normalnim uslovima samo sa desne trake.

Neophodno je uzeti u obzir da su dozvoljeni određeni izuzeci, što se ogleda u utvrđenim putnim znakovima i oznakama na asfaltu. U drugom slučaju, sve vrste strelica često se koriste da bi se izlaz prstena omogućio sa dve trake.

Ovaj pristup se može koristiti za velike razmene. Informacioni znakovi i znak "kružni tokovi", pravila o saobraćaju, koja je u ovom slučaju zadužena, izađu iz postojećih znakova prioriteta ispred vozila.

Vozači koji krše pravila Kongresa iz prstena, podvrgnuti hitnoj situaciji svih korisnika puteva. Za takve radnje izrečena je administrativna kazna.

Kako voziti kružni tok

U velikim gradovima se susreću znakovi kružnih strelica i znak "Dajte put" iz paragrafa 2.1 pre prolaska kroz prsten. U takvoj situaciji je naznačen glavni pravac kretanja u kružnom području. Karakteristike ovog mesta su u sledećim faktorima:

 1. Vozilo čija se staza prolazi kroz glavnu sekciju može bez prekida slijediti pravo korišćenja privilegije.
 2. Ako vozač namerava da napusti prsten na drugačijoj konvenciji, onda je neophodno dati put automobilima koji padaju u prstenasti deo desno.
Vidi takođe: Pravila za prevoz dece na prednjem sedištu

Ova putna područja često dovode do poteškoća prilikom prolaska vozača sa malo iskustva. Često za pomoć, ove raskrsnice su opremljene sa semaforima.

Administrativna odgovornost za kršenje putovanja

Ako prekršilac kružnog područja zabilježi službenik saobraćajne policije ili drugim sredstvima za fiksiranje, vozač se suočava s novčanom kaznom. Ukupan iznos zavisi od stepena krivice vlasnika automobila. Na primer, zanemarivanje signala saobraćajne svetlosti, koje regulišu prolaz, koštaće 1000 rubalja.

Ponovio istu povredu tokom godine podrazumijeva finansijsku kaznu od 5.000 rubalja. Pored toga, vozač može povući sertifikat za period do 6 mjeseci. Koju preventivnu mjeru biraju u ovoj situaciji odlučuje sud. U takvim slučajevima sledi kažnjavanje:

 • neuspeh da obezbedi pravo prednosti po dolasku na prsten;
 • vozač nije koristio signalne signale tokom konverzije u sledeći red na prstenu;
 • kretanje automobila u smeru kazaljke na satu, prema glavnom toku;
 • izlaz iz prstena sa desne trake bez dodatnih dozvola;
 • parkiranje na kružnom toku ili bliže od 5 m od njega.

Zbog činjenice da vozač nije pratio obezbeđivanje pogodnosti saobraćaja, iznos novčane kazne iznosiće 1000 rubalja. Ovo se odnosi i na one slučajeve kada nema znakova, a potrebno je voditi isključivo aktuelnim pravilima saobraćajnih propisa.

Kretanje kruga u suprotnom smjeru može lišiti vozača prava Neophodno je strogo pratiti pravac čak iu slučaju kada na prstenu ne može biti prepreka.

Parking na pogrešnom mjestu se kažnjava u iznosu od 500 rubalja. Nema izuzetka za prsten.

Objektivna procjena trenutne situacije na putu je ključ za prelazak prstena bez problema. Ako se poštuju propisi o saobraćaju, mogu se izbjeći i kazne i eventualne nesreće.

LEAVE ANSWER