Uslovi plaćanja osiguranja za ctp

Mnogi vozači ne žele da se registruju kod osiguravajućih društava kako bi dobili obaveznu polise osiguranja automobila. Međutim, takvi uslovi za korišćenje vozila sa CTP-om pružaju više mogućnosti za rješavanje sporova na putu. Ovo se posebno odnosi na finansijsku stranu problema.

Sva pitanja koja regulišu iznos ili rok plaćanja na OSAGO-u su propisana u odgovarajućem zakonodavstvu. U procesu njihovog primjene u stvarnim slučajevima, osiguravajuća društva vrše obračun šteta kako bi osigurali potpunu nadoknadu.

Sadržaj

 • 1 Regulatorna pitanja
 • 2 Odgovornost osiguravača
 • 3 Akcije oštećene strane
 • 4 Ubrzanje postupka
 • 5 Korišćenje posrednika

Regulatorna pitanja

Za obezbeđivanje plaćanja za obavezno osiguranje, vlasnik vozila mora obezbediti neophodne dokumente kompaniji sa kojom ima ugovor. Prema saveznom zakonu "O OSAGO-u" rok plaćanja osiguranja odštete osiguranja u 2016. godini je maksimalno 30 kalendarskih dana.

Takođe, osiguravači imaju 5 dana da izvrše neophodne radnje za ispitivanje. Ovaj termin je propisan zakonom. Beskrupulozne kompanije pokušavaju odložiti svoje postupke u roku od 30 radnih dana, ali ovo je grubo kršenje i podrazumijeva kazne u korist oštećene strane.

koji je rok plaćanja za CTP

U nekim slučajevima, osiguravači pružaju verbalne informacije o slanju plaćanja. Ovakve situacije lako se potvrđuju uz izvod iz računa. Međutim, potrebno je uzeti u obzir stopu prolaska sredstava kroz bankarski sistem.

Morate znati da se u bankama bezgotovinsko plaćanje može primiti na račun korisnika nakon 2-3 dana nakon slanja iznosa od strane osiguravajućeg društva.

U ovom slučaju, vremenski period plaćanja osiguranja za CTP može se prebaciti na primaoca, ali pravno lice je ispunilo svoje obaveze da potvrdi potvrdu o plaćanju ili platni nalog.

Odgovornost osiguravača

Nisu sve kompanije dobrotvorne obveznice, tako da oštećeni ima pravo da se prijave na sudove. Postoje fiksni iznosi koje je država ustanovila za kažnjavanje osiguravača.

Morate znati da je osiguravajuća kuća obavezna da plati u celosti za svaki dan kašnjenja.

koji je pravi rok plaćanja za CTP u Rusiji

Ako osiguranje ne plaća potreban iznos za OSAGO na vreme, onda je dnevna kazna u korist pojedinca 1/75 stope refinansiranja Centralne banke. Ove informacije sadržane su u federalnom zakonu "O OSAGO-u" u članu 13. Od juna 2016. godine ova vrijednost odgovara 10,5%. To znači da kao procenat kazna će biti 0,14% dnevno.

Takođe pogledajte: Popust na novčanu kaznu od 50 procenata

Postoji i ograničenje za kaznene uplate. Oni ne mogu osigurati više od ukupnog iznosa plaćanja. Shodno tome, žrtva će dobiti kašnjenje po kašnjenju.

Najčešće se javljaju problemi u malim kompanijama. Za sistematske povrede zakona, regulator lišava zlonamerne poreznike prava na aktivnosti osiguranja. Međutim, ukidanje dozvola prenosi finansijske obaveze prema PCA, što takođe odlaže proces.

Akcije oštećene strane

Postoji provjeren algoritam, prema kojem je vozač obavezan djelovati u slučaju nesreće ili ulaska u njega. Morate da dovršite redosled:

 • iza automobila je postavljen znak za zaustavljanje;
 • bilo koji prikladan način informisanja saobraćajne policije o incidentu;
 • inspektor koji dolazi dužan je da napiše presudu u kojoj će biti naznačen počinilac događaja;
 • na kraju prikupljanja dokumenata sa mesta nesreće, podaci o fakturisanju, oštećeni mora kontaktirati osiguravajuće društvo najkasnije u roku od 15 dana;
 • osiguravači sprovode ekspertizu na terenu i proveravaju dostavljene dokumente.

koji je rok plaćanja osiguranja CTP osiguranja

Za svaki slučaj se vodi računa u preduzeću. Na osnovu podataka donosi se odluka. Obično, nakon usvajanja za 1-2 sedmice, iznos je na računu pogođene strane.

Ubrzanje postupka

U stvarnosti, iz mnogih razloga, mnoge kompanije odlažu finansiranje. Kako ne bi došlo do takve situacije, preporučujemo lično podnošenje saobraćajnoj policiji obrazac formu f.11 od osiguravača. U suprotnom smjeru od inspektora, možete i samostalno proslediti potrebne dokumente osiguravačima. U ovom slučaju, poželjno je napraviti kopije svih papira prenetih na njih.

Oštećeni ima pravo odbijanja stručnjaka koji nudi društvo za osiguranje. U ovom slučaju ćete morati da koristite usluge nezavisnih procenitelja. Takođe, nakon donošenja odluke, vlasnik vozila može povremeno pozvati njegovog agenta, zainteresovanog za pomeranje stvari napred.

koji su uslovi plaćanja osiguranja za CTP

Ako se završe sve privremene norme, neophodno je odmah ići na sud.

Korišćenje posrednika

Odbrana vaših prava može biti poverena profesionalnom posredniku, što nije zabranjeno zakonom. U nekim slučajevima takva saradnja sa ovim kompanijama može znatno ubrzati poslovanje ili čak povećati iznos plaćanja.

Takođe pogledajte: Kako osporiti kaznu za parkiranje na pogrešnom mjestu

Takve organizacije mogu pružiti takvu pomoć:

 • pravni savjet;
 • obezbeđivanje pripreme i podnošenja dokumenata sudu;
 • Žalba na sudu na strani oštećene strane.

kada osiguranje ne plaća CTP-u na vrijeme

Ova lista nije ograničena, jer u svakom slučaju moraće da pregovara pojedinačno.

Vlasnik automobila može samostalno da doprinese istrazi, pokazujući interesovanje za proces. Ne preporučuje se prijenos dokumenata putem pošte. Takođe, ne idite prema negaznim osiguravajućim društvima, odlagajući podnošenje prijave sudu. Ako se otkriju kršenja, odmah morate kontaktirati PCA i FSIS.

LEAVE ANSWER